banner3
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Bài 4: Đây là gia đình tôi - This is my family

Hội thoại - Dialogue

Đây là gia đình tôi

Linda Anh Hùng ơi, đây có phải là ảnh gia đình anh không?
Hùng Ừ, ảnh gia đình anh đấy.
Linda Ai đây ạ?
Hùng Đây là bố anh, còn đây là mẹ anh.
Linda Bố anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
Hùng Năm nay bố anh năm mươi nhăm tuổi.
Linda Bố anh làm nghề gì ạ?
Hùng Bố anh là công nhân.
Linda Còn mẹ anh làm nghề gì?
Hùng Mẹ anh không đi làm. Bà ở nhà nội trợ.