Tiếng Việt bắt nguồn từ đâu và nguồn gốc chữ viết Việt Nam như thế nào?

“Tiếng Việt bắt nguồn từ đâu” đây là một trong những câu hỏi của rất nhiều người, không chỉ những bạn bè quốc tế mà ngay cả người Việt chúng ta cũng thắc mắc vấn đề như vậy. Để hiểu rõ hơn về nguồn gốc và lịch sử phát triển của tiếng Việt, mời bạn …

Lịch sử Việt Nam toàn tập qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước

Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ  xuyên suốt toàn bộ quá trình dựng nước và giữ nước. Kể từ khi hình thành quốc gia, dân tộc đến nay, trải qua hàng ngàn năm, nhân dân ta đã kiên cường, bền bỉ chống lại các thế lực xâm lược, đô hộ để giải phóng …

30/4 là ngày gì, được nghỉ mấy ngày? Ý nghĩa và các điểm nên đi nhân ngày 30/4, 1/5

Hiện nay, có nhiều người vẫn chưa hiểu hết về ngày 30/4 là ngày gì, có ý nghĩa gì đối với dân tộc Việt Nam. Vào ngày này, mọi người sẽ được nghỉ mấy ngày và những địa điểm nên đi chơi nhân ngày lễ lớn này của dân tộc? Tất cả những thắc mắc …