banner4
Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Quyển A1

Bài 1: Chào chị
Hello Miss
Bài 10: Bạn đã về Việt Nam chưa?
Have you come back to Vietnam?
Bài 11: Cho tôi xem thực đơn!
Please give me a menu!
Bài 12: Các anh uống gì ạ?
What would you like to drink?
Bài 13: Món này ngon hơn
This dish is more delicious