Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Di sản thế giới tại Việt Nam

Hiện tại, Việt Nam đã có 7 di tích được UNESCO công nhận là Di sản thế giới gồm:

2 Di sản thiên nhiên thế giới:

5 Di sản văn hóa thế giới gồm:

Các danh hiệu được UNESCO công nhận vào Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại gồm

  1. Nhã nhạc cung đình Huế hay Âm nhạc cung đình Việt Nam. Năm 2003, nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

  2. Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Năm 2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã chính thức được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

  3. Dân ca quan họ Bắc GiangBắc Ninh. Năm 2009, UNESCO chính thức công nhận Quan họ là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

  4. Ca trù. Ngày 1/10/2009, ca trù của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

  5. Hội Gióng ở Đền Phù Đổng và đền Sóc. Năm 2010 được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện cho nhân loại.

  6. Hát xoan. Ngày 24/11/2011, hát xoan của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

  7. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (Phú Thọ)Đúng 12h10 (giờ Paris, tức 18h10 giờ Việt Nam) ngày 6/12/2012, tại kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đang diễn ra ở Paris (Pháp), UNESCO đã chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

  8. Đờn ca tài tử Nam BộNgày 05/12/2013, tại phiên họp Uỷ ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO diễn ra tại thành phố Baku, nước Cộng hoà Azerbaijan, Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

                (Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Di_sản_thế_giới_tại_Việt_Nam)